Talambuhay ni dating pangulong emilio aguinaldo dating women for facebook site

19 Feb

Revolutionary leader Emilio Aguinaldo was born on March 22, 1869, in Kawit, Cavite, Philippines. Emilio Aguinaldo was born on March 22, 1869, in Kawit, Cavite, Philippines.

Widowed, his mother, Trinidad, sent him to attend public school in Manila.

Nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos hanggang sa tuluyang nakamit ng Pilipinas ang soberenya noong 1946.

Tumakbo siya bilang pangulo noong 1935 ngunit nagapi sa halalan ni Manuel L. Sa mga huling panahon ng kaniyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas.

, a revolutionary society that fought bitterly and successfully against the Spanish.

In December 1897 he signed an agreement called the Pact of Biac-na-Bató with the Spanish governor general.