Nobelang maigsi ang dating Web camera sex portal

14 Jan

Gusto ko lang po sana i-share ang isang sikreto na wala po akong lakas ng loob na sabihin sa kahit sinong personal na kakilala ko.

Though gusto ko naman pong mai-share ito anonymously para po kapulutan ng mahalagang aral.

Bukod sa nobelang ito, may ibang nobelang Iloko na lumabas rin bago matapos ang ikalabinsiyam na dantaon. Ang mga akdang ito ay hindi na matatagpuan sa mga aklatan.

Ang unang binanggit na nobela ay tungkol sa magkasintahang napakatagal pinaghiwalay ng tadhana ngunit nagkabalikan din sa bandang huli.

Kinikilalang unang nobela sa wikang ito ang ay prayle, at pangunahing layunin niya ang pagtuturo ng pananampalataya, moralidad at pagpapahalagang Kristiyano.

Ang panganib ay narating kapag ginawa mong ibigay ang iyong PAGPAPASYA sa alin man, para sa kabutihan o kasamaan. Ang isang bata na pinabayaan mag-isa sa mundo ay kontrolado ng isa o dalawang kapangyarihan: mabuti o masama, tama o mali, Diyos o ang Diablo.Nang hindi ito naituloy ay hinikayat niya ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa Pamahalaang Kastila.Si Basilio ay tumanggi dahil gusto niyang matapos ang kanyang pag-aaral."Sanayin ang isang bata sa landas na dapat niyang tahakin at kapag matanda na siya, hindi na siya lalayo mula rito." (Mga Kawikaan 22: 6).Ito ay isang kapahayagan ng mga gawa ng Diyos - makapangyarihan, kamanghamangha at mahiwaga bilang pagsunod sa utos ni Hesu Kristo sa akin na nagsasabing: .Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagtatagpo ay nakita niya si Simoun na pagdalaw sa libingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra.Nakilala niyang si Simoun ay si Ibarra na nagbabalatkayo; Upang maitago ang ganitong lihim, ay tinangka ni Simoun na patayin si Basilio.ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si José Rizal, na kaniyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos, at Zamora. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng 1887 habang nagpapraktis ng medisina sa Calamba.Sa London, noong 1888, gumawa siya ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata.Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagtatrabaho sa kaniyang manuskrito habang naninirahan sa Paris, Madrid, at Brussel, at nakompleto niya ito noong 29 Marso 1891, sa Biarritz. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng pera sa kanya upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong 22 Setyembre 1891.Nagsimula ito sa isang paglalakbay ng bapor sa pagitan ng Maynila at Laguna.